Att läsa för ditt barn!

När du läser för ditt barn får ni en lugn stund ihop. Barnet lär sig mer om känslor och vardagliga situationer. Högläsning får igång fantasin och utvecklar språksinnet. Ni kommer varandra närmare. Dessutom förbättrar det barnets koncentrationsförmåga.

Välkommen att ta del av många klassiska sagor!